Steep-tips

Old School Steep:

 1. Av med korken, kläm ut all luft ur flaskan, så den suger in ny luft, på med korken.
 2. Skaka flaskan hårt och länge tills den är fylld med massa små bubblor.
 3. Ställ den i ett rumstempererat skåp (bara den inte står i solljus under den period du vill steepa).
 4. Varannan dag kan du upprepa steg 1-3.

Heat/Speed steep:

 1. Av med korken, kläm ut all luft ur flaskan, så den suger in ny luft, på med korken.
 2. Skaka flaskan hårt och länge tills den är fylld med massa små bubblor.
 3. Använd t.ex en crockpot eller sous vide, där du lägger E-juice-flaskan i vatten som håller en temperatur runt 40-45°C. Överskrid helst inte denna temperatur.

​På varje TriforcePotion E-juice finns en flik som heter ”Steep” där en förslagen steeptid står.
Kör du ”Old School Steep” så följ förslaget på Steep-fliken, men kör du Heat/speed steep så motsvarar ca 2 timmar ungefär en dags ”vanlig” steep. Så 14timmar heat/speed-steep = ca 1 veckas vanlig steep.
Märk väl att bäst resultat ges alltid av ”Old School Steep”

—————————————————————————-

 

Old School Steep:

 1. Off with the cap, squeeze all the air out of the bottle, so it sucks in fresh air, put on the cork.
 2. Shake hard and long until it is filled with lots of small bubbles.
 3. Place it in a locker, room temperature only (not in sunlight during the period you want steep).
 4. Every other day, you can repeat steps 1-3.

Heat / Speed ​​steep:

 1. Off with the cap, squeeze all the air out of the bottle, so it sucks in fresh air, put on the cork.
 2. Shake hard and long until it is filled with lot of small bubbles.
 3. Use eg a crockpot or sous vide, put the E-juice bottle in the water at a temperature around 40-45 ° C. Preferably not exceed this temperature.

Each TriforcePotion E-juice is a tab called ”Steep” in which steeptime is suggested.
If you are doing ”Old School Steep” so follow the proposed time on the Steep-tab, but if you do the Heat / speed steep, then about 2 hours in the crockpot or sous vide is equivalent  to a day ”regular” steep. So 14 hours heat / speed-steep = about 1 week of normal steep.
Note that the best results are always with ”Old School Steep”.